top of page

PRIVACY

Scroll down

Privacy

 

De deelnemer is geïnformeerd over het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de behandelovereenkomst en geeft wel / niet toestemming voor.

 

De deelnemer geeft wel / niet toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor toesturen van facturen en actuele informatie.

                                 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tension-therapy verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam

  • Adres

  • Postcode en woonplaats

  • Mobiel

  • E-mail

  • Handtekening cursist

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Tension-therapy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het maken van een bevestiging en factuur voor de behandeling

  • Verzenden van actuele informatie

  • U te kunnen bellen indien dit nodig is bij ziek zijn /calamiteiten

  • En info over behandeling

 

Tension-therapy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Tension-therapy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximum termijn van 7 jaar.

 

Delen met anderen

Tension-therapy verkoopt uw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tension-therapy blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

 

In kaart brengen websitebezoek 

Tension-therapy gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smart Phone. Tension-therapy gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Beveiliging

Tension-therapy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tension-therapy.nl

bottom of page