top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Scroll down

Algemene voorwaarden

 

Om de massage/behandeling die u wilt ondergaan zo goed mogelijk te laten verlopen hanteert Tension-therapy een aantal algemene voorwaarden. Wanneer u een afspraak maakt bij Tension-therapy dan ga ik er ook vanuit dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

 

Artikel 1

Voor onze administratie wordt bij het maken van een behandeling naar uw naam, adres, telefoonnummer en email gevraagd.

 

 

Artikel 2

Tijdens de eerste behandeling wordt er een korte intake gesprek gehouden waar u het een en ander kunt vertellen over uw klachten. De client is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt, zodat op basis van deze informatie een passende behandeling wordt toegepast.

 

 

Artikel 3

Bij wijziging in de situatie van de client is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

 

 

Artikel 4

Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze NOOIT aan derden verstrekt.

 

 

Artikel 5

Bij twijfel kan ik afzien van een behandeling en  verwijs ik u door naar een huisarts of desbetreffende specialist.

 

Artikel 6

Bij koorts of griep mag er niet behandeld worden dit ivm contra-indicatie, bij een hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts voordat u een afspraak maakt

 

 

Artikel 7

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. 

Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 100% in rekening gebracht.

 

 

Artikel 8

Betaling verloopt contant of via tikkie en moet direct voldaan worden na de behandeling.

 

 

Artikel 9

Een strippenkaart/abonnement is 1 jaar geldig na datum van aankoop.

Wanneer je niet komt op de afgesproken tijd ZONDER aftebellen ben ik genoodzaakt om dit door te bereken op de strippenkaart en/of abonnement, en/of wordt in rekening gebracht dmv een tikkie

 

Artikel 10

Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen en strippenkaarten vervalt het recht op  nog openstaande behandelingen.

 

 

Artikel 11

Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn NIET inwisselbaar voor contant geld.

 

 

Artikel 12

Tension-therapy is niet verantwoordelijk voor beschadiging diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de client.

 

 

Artikel 13

Erotische en/of seksuele massages maken GEEN deel uit van de behandeling die Tension-therapy aanbiedt. 

Clienten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn NIET meer welkom.

 

 

Artikel 14

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart u tevens dat Tension-therapy niet aansprakelijk zal stellen voor bij en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is

Artikel 15

Wanneer u te laat bent op de afgesproken tijd, wordt deze in minderheid gebracht tijdens de behandeling

bottom of page